پاورپوینت آدیپوکین ها - 50 اسلاید

پاورپوینت آدیپوکین ها - 50 اسلاید

پاورپوینت آدیپوکین ها - 50 اسلاید

پاورپوینت آدیپوکین ها

پاورپوینت آدیپوکین ها

پاورپوینت آدیپوکین ها

پاورپوینت آدیپوکین ها

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

بافت چربی منبعی از انواع پپتیدهای بیواکتیو مانند لپتین، آدیپونکتین، پروتئین‌‌های سیستم رنین آنژیوتانسین، رزیستین و.. است، که به طور کلی آدیپوکین یا هورمونهای بافت چربی نامیده می‌شوند.

 

 

این ترکیبات با آثار موضعی یا دوردست خود در تنظیم هموستاز انرژی، متابولیسم کربوهیدرات و چربی،  هموستاز عروق، ایجاد پاسخ‌‌های ایمنی و تولید مثل دخیل بوده و به نظر می‌رسد که در گسترش چاقی و اختلالات ناشی از آن نیز نقش به سزایی ایفا می‌کنند.

تشکیلات و ساختمان بافت چربی

بافت چربی دربرگیرنده سلول‌های چربی، بافت پیوندی، بافت عصبی،  شبکه‌ای از رگ‌های خونی و سلول‌های ایمنی است که علاوه بر پاسخ‌گویی به پیام‌های برگرفته از سایر سیستم‌‌های هورمونی و سیستم اعصاب مرکزی، خود نیز با ترشح فاکتورهای پروتئینی و غیر پروتئینی متعدد، عملکردهای اندوکرین مهمی ‌را تحت شعاع قرار می‌دهد.

 

بافت چربی همچنین به عنوان محل عمده‌ای برای ذخیره چربی محسوب شده، متابولیسم هورمون‌های جنسی و گلوکوکورتیکوئیدها نیز به طور گسترده‌ای دراین بافت انجام می‌پذیرد.

لپتین

•نوع و مقدار چربی دریافتی از عوامل تاثیرگذار بر فاکتورهای دخیل در اتصال و پیام‌دهی لپتین به گیرنده‌‌های خود محسوب می‌شوند که می‌تواند با ایجاد تغییر در ساختار اسیدهای چرب غشای سلول‌‌های هیپوتالاموسی، به بهبود عملکرد و یا آسیب رساندن به ساختار و عملکرد غشا‌‌های محتوی گیرنده‌‌های لپتین منجر شود.
خرید آنلاین